Tag Archives: luong ngon

[LN] ∞ Chương 26 ∞

Chương này mình chưa beta lại. Huhu. Đi làm về tranh thủ post bài, tối chút lại phải đi tư vấn, nên tranh thủ chẳng được beta lại gì cả. sorry mọi người nhe T.T

Chương 26: Bọn họ ôm nhau

Edit: Tịch Liêu

Tiếp tục đọc